Zondag 19 mei

Luctor et Emergo – Achilles ’12
(competitie)

Sportpark: De Horst, Almelo
Aanvang: 14.00 uur

Besluitvorming contributie- en lidmaatschap

Besluitvorming omtrent contributie- en lidmaatschap Achilles’12.

Aan : Leden en vrijwilligers Achilles’12.
Betreft : Besluitvorming contributie- en lidmaatschap.

Aanleiding
De laatste tijd worden wij met enige regelmaat geconfronteerd met het verzoek het lidmaatschap  vroegtijdig te beëindigen of wegens blessure een (tijdelijke) contributiestop toe te passen. Volgens onze statuten is beëindiging van het lidmaatschap in principe alleen mogelijk tegen het einde van het boekjaar (30 juni = einde seizoen). Dat betekent dat ook het hele seizoen contributie moet worden betaald.

Uitzonderingen
Er zijn volgens onze statuten 4 situaties waarbij leden het lidmaatschap tussentijds kunnen beëindigen:

 1. Als de vereniging Achilles ’12 wordt omgezet in een andere rechtsvorm, fuseert met een andere vereniging of als er een afsplitsing plaatsvindt.
 2. Als het bestuur van Achilles ’12 de bij het lidmaatschap behorende rechten van een lid beperkt of diens verplichtingen verzwaart.
 3. Als een lid door de KNVB uit het lidmaatschap is ontzet.
 4. Als redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

Uitwerking punt 4
Omdat punt 4 niet voor iedereen duidelijk is en ruimte biedt voor discussie, hebben wij hieronder de door het bestuur gehanteerde uitwerking van ‘redelijkerwijs’ beschreven:

 1. Overlijden
 2. Verhuizing buiten een straal van 15 km vanaf Sportpark ‘t Wilbert  
 3. Blessure waarbij door de behandelend arts, specialist of fysiotherapeut wordt bevestigd dat minimaal 4 maanden niet kan worden getraind en/of gespeeld en waarbij de intentie aanwezig is om na herstel bij Achilles ’12 te blijven trainen en/of spelen.

Procedure verzoek tot tussentijdse beëindiging of opschorting lidmaatschap
Ingeval van overlijden en verhuizing volstaat een melding door (de ouders en/of nabestaanden van) het lid aan de ledenadministratie van Achilles ’12. Het lidmaatschap wordt beëindigd met ingang van de maand volgend op de melding. De procedure ingeval van blessure is als volgt:

 1. Stuur een e-mail mail een verklaring van de behandelend arts, specialist of fysiotherapeut naar de ledenadministratie van Achilles ’12 met het verzoek het lidmaatschap tijdelijk op te schorten. Dit verzoek wordt beoordeeld en voorzien van een ingangsdatum opgeslagen in Sportlink.
 2. Gedurende de periode van de blessure betaal je de “normale contributie”.
 3. Tijdens de periode van blessure mag het lid niet als “speler” voorkomen op het (digitale) wedstrijdformulier. Dit kun je zelf ook in Sportlink zien. Als je naam toch als “speler” voorkomt en je hebt niet gespeeld: meld dit direct bij de ledenadministratie en de secretaris.
 4. Stuur een e-mail naar de ledenadministratie van Achilles ’12 zodra (bekend is dat) weer wordt gestart met trainen en/of het spelen van wedstrijden.

Als de periode waarin niet werd getraind of gespeeld langer duurde dan 4 maanden en het spelend lidmaatschap wordt voortgezet , dan wordt de contributie over de periode van blessure gerestitueerd op basis van het verschil tussen de contributie voor spelende leden en niet-spelende leden.

PreviderFysio Centrum KammingaHuiskes Kokkeler AutoleaseEurosport BorneVincent zonweringEgberink dakbedekkingenKey West Bedding BVBDONetwerk NederlandMK Technology GroupBloom PersoneelsdienstenLegtenberg ElektrotechniekKlein Poelhuis InstallatietechniekArt2CoolLoohuis HeftruckserviceRiwal HengeloValadisVan Loon beletteringOZF | AchmeaDroste BouwgroepSigmaxHypotheekcompany HengeloAannemersbedrijf Steggink BVSickman personenvervoerTolettoKnoef, specialist voor bouw en industrieBuro Fons NijlandGI Business promotorsEetcafe De Blauwe Engelbunte kleur en interieurBCT Architecten, ingenieurs en adviseursPopScoolVisionflexNLG WerkvermogenVST verspaningPowerspexCanisaDr. Weigert