• Boetebeleid

    Het bestuur heeft besloten dat het boetebeleid weer wordt uitgevoerd. De regeling gaat in met ingang van 16 januari 2023. Leden die een gele of rode kaart krijgen, betalen de daaraan verbonden kosten zelf. Dit gebeurt bij de eerstvolgende inning van de contributie. In de bijlage hieronder de regeling, waarin ook is opgenomen dat de elftalleiding de mogelijkheid heeft om de kosten in overleg ten laste van het team te brengen bij bepaalde straffen.

    Het boetebeleid past in ons streven de sportiviteit te allen tijde voorop te stellen. Wij vertrouwen op een ieders loyale medewerking aan de uitvoering. We zullen aan het eind van het seizoen met de coördinatoren de uitvoering evalueren.

     

  • Bijlage Boetebeleid