• CONTRIBUTIE PER 1 JULI 2023

    Tijdens de buitengewone Algemene Ledenvergadering (ALV) op 22 juni 2023 is ingestemd met verhoging van de contributie met ingang van 1 juli 2023. In de contributie wordt ook een bedrag voor wedstrijdkleding van € 1,50 per maand opgenomen.

    Sinds 1 januari 2017 gelden de huidige contributietarieven. Meer dan zes jaar verder ontkomt Achilles ’12 niet aan verhoging van contributie. De afgelopen jaren zijn de kosten op allerlei gebieden fors toegenomen. Het laatste jaar nog extra als gevolg van inflatie en verschillende crises.

    Via deze [link] is te zien wat de contributie per maand wordt voor de verschillende categorieën spelende leden (senioren, junioren, pupillen, mini’s en 35+/45+).
    In dat bedrag zit € 1,50 bijdrage aan het kledingfonds, dat Achilles instelt.
    Om in de toekomst verzekerd te zijn en blijven van uniforme en betaalbare wedstrijdkleding, die de vereniging voor de leden aanschaft, is een bijdrage in de contributie nodig. Met het kledingfonds blijft dat betaalbaar. Naarmate we er als club in slagen meer kleding sponsoring binnen te halen, kan deze bijdrage beperkt blijven. Het bestuur stelt hiervoor momenteel aantrekkelijke sponsorpakketten samen.