• De reünie die vrijdag 2 september j.l. werd gehouden ter gelegenheid van het 110 jarig bestaan werd
  bezocht door zo’n 140 leden en oud-leden. Omdat beelden vaak meer zeggen dat woorden, hebben
  we een korte impressie gemaakt. Een kleine selectie van de vele foto’s die Jos Rikkerink heeft gemaakt.
  De prachtige tentoonstelling in het clubhuis geeft een indruk van de historie. De laatste 3 borden
  brengen de periode 2021-2022 in beeld. Ze trokken veel bekijks. Evenals de doorlopende
  fototentoonstelling op de tv-schermen.
  Er gingen stemmen op om niet nog eens 10 jaar, laat staan langer, te wachten met een volgende reünie!