• Hernieuwde Convocatie Algemene Ledenvergadering

    Het bestuur van Achilles ’12 nodigt haar leden hernieuwd op voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op donderdag 24 november om 20:00 uur in het clubhuis van onze vereniging.

    De reden voor deze hernieuwde oproep is een aangepaste agenda ten opzichte van de op 23 oktober j.l. gepresenteerde agenda. Voor de aangepaste agenda: klik hier. Geïnteresseerden kunnen tot 15 minuten voor aanvang van de vergadering in de bestuurskamer de diverse vergaderstukken inzien.