• Marloes Vasterink: Ieder kind wil graag sporten. 

  • Een jongetje of meisje in het team dat moeilijk contact legt met de andere spelertjes? Een kind dat wat drukker is dan de rest? Of een spelertje dat wat meer aandacht vraagt?

    Trainers en leiders van Achilles‘12 die dat herkennen in hun of haar team en behoefte hebben daarover eens van gedachten te wisselen kunnen zich melden bij Marloes Vasterink. Zij is werkzaam in de Jeugdzorg en heeft veel ervaring met kinderen. „Ieder kind wil graag sporten, maar dat is niet voor ieder kind even vanzelfsprekend. Sommige kinderen laten bijzonderheden zien in hun gedrag, of hebben net een wat andere benadering nodig wat niet altijd goed begrepen wordt, dat kan ervoor zorgen dat ze buitenspel komt te staan. En dat is heel jammer want met enige begeleiding of wat extra aandacht kunnen die kinderen ook prima meedraaien in een team.”

    „Soms kan een oplossing heel simpel zijn en is een gesprekje tussen de leider en mij al genoeg. Of ik kan ze tips meegeven waardoor de betreffende speler beter coachbaar is. Ik signaleer dat kinderen vastlopen terwijl dat niet nodig is en dat is gewoon heel jammer. Vandaar dat ik me hier voor wil inzetten bij Achilles’12 mee wil bezig houden.”

    Ze benadrukt dat het niet gaat om een traject of behandeling. „Maar voor een welwillende ouder die zich wil inzetten. Als leider kan het vrijwilligerswerk veel leuker worden als ze beter weten hoe ze met bepaald gedrag om kunnen gaan. Op die manier snijdt het mes aan twee kanten, de kinderen kunnen sporten wat ze graag doen en voor de leider is het begeleiden van zo’n team gemakkelijker en daardoor leuker.”

    Wel waarschuwt Marloes voor te hoog gespannen verwachtingen. „Soms werkt het gewoon niet, past de sport niet bij het kind of is de aansluiting met zijn team teveel verstoord. Maar door soms net een stapje extra te zetten, of als trainer een andere kijk op het gedrag te krijgen, kan ervoor zorgen dat ieder kind de kans krijgt om gewoon mee te doen.