• Oud voorzitter Jan de Jonge is overleden . 

 • Afgelopen vrijdag is op 83 jarige leeftijd overleden, na een hartstilstand, onze oud voorzitter Jan de Jonge.

  In de 70-er / 80-er jaren van de vorige eeuw was Jan één van de stuwende krachten binnen onze vereniging. In die periode heeft Jan talrijke functies binnen onze vereniging vervuld. Na eerst een aantal jaren voorzitter van onze jeugdafdeling te zijn geweest, was Jan van 1981 tot 1986 voorzitter van het Algemeen Bestuur. In die periode werd Jan door zijn vrouw Willy ondersteund als secretares van het Algemeen Bestuur.

  Na zijn actieve (bestuurs)periode binnen Achilles'12 werd Jan voor zijn vele verdiensten voor onze vereniging in 1987 benoemd tot Lid van Verdienste. Jan en Willy waren beiden vele jaren werkzaam bij Heemaf / Holec in Hengelo. Na Jan's pensionering togen Jan en Willy terug naar hun geboortestad Oss.

  Zo verloren wij Jan en Willy wel uit het oog maar niet uit ons hart. Wij zijn zowel Jan als Willy veel dank verschuldigd  voor hun jarenlange inzet voor onze vereniging.
   

  Mogen hij rusten in vrede.

  Op woensdag 29 januari a.s. om 19.30 uur is er gelegenheid om afscheid van Jan te nemen en de familie te condoleren in het Uitvaartcentrum, Docfalaan 2 in Oss.

  De crematieplechtigheid met condoleren is vrijdag 31 januari a.s. vanaf 14.30 uur in het Crematorium Waalstede, Staddijk 130 in Nijmegen (in navigatie Staddijk 125).

  Correspondentieadres : Fam. de Jonge, Boschpoorthof 22, 5341 HN Oss.