• Tegemoetkoming contributie

  Voor sommige leden of ouders van een jeugdlid zijn de kosten voor deelname aan een sport niet (helemaal) op te brengen. De gemeente Hengelo heeft twee fondsen waarop je een beroep kunt doen als je denkt dat je in aanmerking komt voor een tegemoetkoming. Achilles ’12 kan je ondersteunen bij het aanvragen.

  Voor leden tot 18 jaar
  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is er voor kinderen tot en met 17 jaar. Het heeft als doel om kinderen een kans te bieden om te sporten. De doelgroep zijn kinderen van 4 tot en met 17 jaar, die om financiële redenen anders geen lid zouden kunnen worden. Voor maximaal € 300,00 per jaar worden contributie en indien nodig kledinggeld betaald.

  Je kunt de aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur indienen via een zogenaamde intermediair. Achilles ’12 heeft in de persoon van Hans Kamphuis zo’n intermediair. Je kunt contact met hem opnemen via het
  e-mailadres jeugdsportfonds@achilles12.nl. Maar een andere intermediair (b.v. via school of via Wijkracht) kan de aanvraag ook verzorgen.

  De aanvraag wordt beoordeeld door de consulent van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Hengelo-Borne. Als de aanvraag wordt goedgekeurd krijg je hierover bericht, waarna de contributie rechtstreeks wordt overgemaakt naar Achilles ’12. Ter informatie: alleen de secretaris, penningmeester, ledenadministrateur en de intermediair weten dat het Jeugdfonds Sport & Cultuur de contributie heeft betaald.
  Voor meer informatie over het fonds: Mijn fonds | Jeugdfonds Sport & Cultuur (jeugdfondssportencultuur.nl)

  Voor leden vanaf 18 jaar
  Als je ouder bent dan 17 jaar en een laag inkomen hebt, kun je in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Sport- en Cultuurfonds. Een bijdrage uit het Sport- en Cultuurfonds maakt onderdeel uit van de Hengelose regelingen voor een laag inkomen. Door op deze link te klikken kun je lezen aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Sport- en Cultuurfonds. De bijdrage is maximaal € 210,00 per persoon per jaar.
  Denk je dat je in aanmerking komt voor een bijdrage? Vul dan het aanvraagformulier Sport- en Cultuurfonds (Pdf) in en stuur het, samen met de bewijsstukken, naar: Gemeente Hengelo, Antwoordnummer 168, 7550 VB Hengelo. Je kunt de bijdrage ook digitaal aanvragen. Gebruik hiervoor deze link: Aanvraag sport- en cultuurfonds. Nadat je het formulier hebt verzonden, ontvang je per e-mail een ontvangstbevestiging en wordt de aanvraag in behandeling genomen.