• Afgelopen zaterdagochtend is tijdens de trainingen /oefenwedstrijden op het Achilles terrein gecontroleerd op de naleving van de corona regels. 

 • Wat opviel was dat er volop en met groot plezier werd gevoetbald door de jeugd. Helaas veroorzaakt een grote opkomst ook een probleem. Met het in acht nemen van de huidig geldende coronaregels werd het niet meer zo nauw genomen. Gevolg teveel volwassenen te dicht op elkaar. Ook toen men daarop werd aangesproken verbeterde dit niet. Daarom gelden vanaf aanstaande zaterdag 30 januari de volgende regels:
  • De teams zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de landelijk geldende coronaregels. Boetes bij niet naleven van deze regels zijn voor rekening van de teamleiding! 
  • Per team worden maximaal 2 volwassenen als begeleiding toegelaten. 
  • Ouders, opa's en oma' en andere belangstellenden worden niet toegelaten.
  • Rond de wisselmomenten om 10:30 uur en 12:00 uur is het extra druk. Daarom het dringende verzoek om niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training/wedstrijd aanwezig te zijn. Dit geldt voor zowel begeleiding als trainers.
  • Rond de wisselmomenten om 10:30 uur en 12:00 uur  mogen de speelvelden alleen worden bezet door de teams die op dat moment zijn ingedeeld. Wachtende teams verzamelen op of naast het terras voor het clubhuis.
  • Teams die klaar zijn met hun training/wedstrijd moeten direct het Achilles terrein verlaten. Dus niet blijven "hangen" op of rond de velden. De trainer/leider is hiervoor verantwoordelijk. Bij het wisselmoment dienen de spelers en leiding zich te houden aan de 1,5 meter regel. 
  • Voor de goede orde ons clubhuis, kleedkamers en douches zijn nog steeds gesloten.
  Ook de komende zaterdag zal er actief worden gecontroleerd, dus laten we er met zijn allen zorg voor dragen dat de regels worden nageleefd!