• Normen en Waarden
  • Lid zijn van Achilles‘12 is meer dan alleen voetballen en trainen. Ieder actief lid levert een extra bijdrage in welke vorm dan ook, ieder naar kunnen en naar mogelijkheden.
  • Leden van Achilles‘12 tonen in gedrag en woord respect voor andere leden, vrijwilligers, medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en supporters, ongeacht herkomst, huidskleur, geslacht, handicap of godsdienstige overtuiging. Aanwijzingen, gegeven door vrijwilligers, betrekking hebbend op zaken op en rond de sportaccommodaties worden opgevolgd.
  • Leden van Achilles‘12 praten met respect over de vereniging en proberen anderen voor de vereniging te interesseren.
  • Het bestuur, de leiders, de trainers en ouders/verzorgers vervullen een voorbeeldfunctie voor de jeugdleden.
  • De leden van Achilles‘12 behandelen materiaal, velden en gebouwen alsof het hun eigendom is en gaan er zorgvuldig mee om.
  • Pesten, bedreigingen en intimiderend gedrag worden binnen Achilles’12 niet getolereerd.

  Gedragscode

  Afval
  Afval op het sportcomplex en in het clubhuis dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.

  Alcohol/Drugs
  Voor of tijdens de wedstrijd/training mogen geen alcoholische dranken worden gedronken. Spelers jonger dan zeventien jaar mogen geen alcohol drinken op het sportcomplex. Ook niet als de ouders/verzorgers daarvoor toestemming hebben gegeven. Personen die zich niet houden aan de richtlijnen van het barpersoneel, wordt de toegang tot het clubhuis ontzegd. Indien men in herhaling vervalt, kan het bestuur een (tijdelijk) toegangsverbod opleggen.

  Op zaterdag worden vóór 13.00 uur geen alcoholische dranken geschonken.  Soft- of harddrugs zijn verboden op ons sportpark, zowel het bezit als het gebruik ervan. Bij constatering ervan, wordt onmiddellijk de politie ingelicht. Sanctie: verwijdering van het sportpark en eventueel gevolgd door een royement.

  Fair Play
  Op 12 januari 2007 is door diverse organisaties op sportgebied het ‘FAIR PLAY’ convenant ondertekend, met als doel om de sportiviteit en het respect naar elkaar meer aandacht te schenken.

  regels:
  1 Voor en na de wedstrijd geven wij elkaar de hand
  2 In en buiten het veld houdt iedereen zich aan het gedragsprotocol

  Geweld en misdragingen
  Geweld en misdragingen in het veld tijdens de wedstrijden worden volgens de regels van de KNVB afgedaan. Geweld en misdragingen voor of na de wedstrijd of voor, tijdens en na de training moeten worden gemeld aan de betreffende groepscoördinator. Daarna zullen, na hoor en wederhoor, eventueel sancties of royement opgelegd worden.

  Roken
  In de kleedkamers en het clubhuis is roken verboden. Het is niet toegestaan om te roken in speeltenue van Achilles ’12. Het is niet toegestaan aan leiders en trainers om te roken als zij in functie zijn bij wedstrijden. Als leider/trainer heb je een voorbeeldfunctie.

  Supporters
  Supporters moeten op een positieve manier aanmoedigen. Leiders maken dit bespreekbaar met ouders van jeugdleden. Mocht je daar ondersteuning bij willen neem dan contact op met het jeugdbestuur.

  Het is voor toeschouwers van E- en F- teams verboden op de middellijn (van het totale veld) te staan. Dit om overbelasting van het veld te voorkomen.

  Taalgebruik
  Vloeken, schelden en het maken van discriminerende opmerkingen is kwetsend en hoort in ieder geval niet thuis bij onze vereniging. Dit geldt uiteraard ook voor het uitdrukken in gebaren en gedrag. Ook hier geldt weer: leiders en trainers hebben een voorbeeldfunctie. Spreek anderen er op aan als het gebeurt.

  Vandalisme
  Vandalisme is ook binnen Achilles ’12 een regelmatig voorkomend probleem. Steeds vaker worden er spullen ontvreemd en/of vernield. De toegebrachte schade zal ook op de daders verhaald worden, of dit nu bij Achilles ’12 of bij een andere vereniging is gebeurd. De dader zal geschorst of geroyeerd worden.

  Sancties kunnen betrekking hebben op dienstverlening t.b.v. de vereniging. In het uiterste geval kan het leiden tot schorsing, royement en/of verwijdering van het sportpark.