• Achilles ’12 hecht aan een sociaal veilige sportomgeving, waar iedereen ongeacht leeftijd, gender, seksuele voorkeur, nationaliteit actief en met plezier kan sporten, vrijwilligerswerk kan doen of gewoon bezoeker kan zijn. We zien en horen in de maatschappij rondom ons heen maar al te vaak berichten over grensoverschrijdend gedrag. Belangrijk is dat mogelijke slachtoffers weten bij wie ze terecht kunnen. En belangrijk is ook dat we elkaar op gedrag (leren) aanspreken en dat mogelijk ongewenst gedrag wordt gemeld.

    In de informatie is beschreven hoe dit in z’n werk gaat. Allereerst in het preventieplan dat het bestuur heeft vastgesteld en dat per medio april 2023 in uitvoering is.