• Het samenstellen van selectieteams begint structureel bij de JO9.
  Spelers in de leeftijd van 5 t/m 7 jaar vallen onder het pupillenvoetbal.
  Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de leeftijdsgroep 7 jarigen (JO-8) en de 5/6 jarigen. Deze laatste groep staat bekend als de mini Barkels. Spelers die in het betreffende kalenderjaar de leeftijd van 7 jaar bereiken kunnen deel uitmaken van een JO-8 team. Deze teams nemen deel aan de door de KNVB georganiseerde competitie.
  Aan de JO-8 teams kunnen ook 6 jarigen toegevoegd worden.

  Indeling teams
  Bij de indeling van de teams wordt rekening gehouden met:
  - De vaardigheden van een spelertje en zijn persoonlijke ontwikkeling.
  - Het spelplezier, waardoor ook vriendjes, met uiteenlopende vaardigheden,
  bij elkaar geplaatst kunnen worden.
  - Wensen van ouders (indien mogelijk)
  - Het niveau waarop een team wordt ingedeeld.

  Groepscoördinator is Benno Goosen

  Wat u van de groepscoördinator mag verwachten:
  - Bij aanmelding persoonlijk contact met nieuwe spelers en ouders.
  - Werven, aanstellen en begeleiden van trainers en stagiaires.
  - Werven, aanstellen en begeleiden van leiders.
  - Vaststellen trainingstijden.
  - Geven en het coördineren van trainingen.
  - Vaststellen indeling teams JO-8.
  - Eerste aanspreekpunt bij geschillen.