• In verband met het opstarten van de voetbalactiviteiten hierbij een update over enkele zaken binnen Achilles’12. 

 • Plaatsen grote tent / overkapping voor het clubhuis
  We hebben in vorige nieuwsbrief aangegeven dat de coronamaatregelen (1,5 meter afstand) gevolgen heeft voor de bezoekerscapaciteit van het clubhuis. Om toch zoveel mogelijk alle leden en bezoekers te kunnen ontvangen is vorige week een grote overkapping / tent voor het clubhuis geplaatst. Op deze wijze kunnen we met name op zaterdagen spelers en bezoekers zoveel mogelijk blijven ontvangen. Afgelopen weekend hebben we vele positieve reacties gekregen op deze uitbreiding. Vooralsnog gaan we ervan uit dat deze overkapping / tent het gehele seizoen zal worden gebruikt.

  Opstartperikelen voetbalseizoen

  Corona heeft zeker ook zijn weerslag gehad bij het opstarten van de voetbalactiviteiten. Door het wegvallen van vele reguliere contacten in het afgelopen half jaar, is het niet altijd mogelijk geweest om optimaal af te stemmen over te maken afspraken voor het nieuwe voetbalseizoen. Hierdoor is bij het opstarten van trainingen en wedstrijden in augustus aantal malen geconstateerd dat zaken nog niet goed waren ingevuld of ontbraken. We hopen op ieders begrip en zijn druk doende om alles weer in goede banen te leiden.

  Dringende behoefte aan vrijwilligers

  Ook nu weer blijkt dat het elk jaar een grote uitdaging is om voldoende vrijwilligers te vinden om de verschillende functies binnen Achilles’12 op een goede wijze in te vullen. Daarom doen wij een dringende oproep aan iedereen die een steentje wil bijdragen aan de vereniging.

  Gebruik kleedkamers

  In verband met het volgen van de coronamaatregelen, is het vrijwel ondoenlijk om te voldoen aan de regels met betrekking tot het indelen van de kleedkamers. Daarom hebben we besloten om de jeugd tot onder 12 jaar thuis te laten omkleden en ook thuis te laten douchen. Dit geldt zowel voor de Achilles’12 teams als voor de spelers die bij ons op bezoek komen.

  Impact Corona en financieel gezonde vereniging
  In de afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om te zorgen voor een financieel gezonde club. Dit is goed gelukt en hierdoor zijn we in staat geweest vele investeringen te doen in de accommodatie zoals het aanbrengen van onze LED verlichting. Toch hebben we moeten vaststellen dat de coronacrisis in het afgelopen half jaar financieel zijn  sporen heeft achtergelaten door o.a. het wegvallen van kantine- en sponsorinkomsten. Gelukkig hebben we, door grote solidariteit binnen de vereniging, de contributie opbrengsten op peil kunnen houden. |

  Om onze accommodatie zoveel mogelijk coronaproof te maken voor de leden en bezoekers moeten we extra kosten maken . Om deze kosten zoveel mogelijk op te kunnen vangen hebben we besloten om prijs van een kop koffie te verhogen met 30 cent. We gaan ervan uit dat de contributie niet naar boven hoeft te worden aangepast.