• Veilig op weg in uw wijk

    Veilig Verkeer Nederland is bezig met een inventarisatie van verkeersonveilige situaties in de Hengelose Es en omgeving.

    Afdeling Hengelo wil graag weten wat u als verkeersonveilige situatie(s) in de wijk ‘De Hengelose Es" ervaart. Daarbij valt te denken aan: te hard rijden, foutparkeren, oversteekplaatsen enz. enz.

    Lees aub het formulier hieronder en doe mee aan de enquete .

    VEILIG OP WEG IN UW WIJK VVN